Pojištění stavebních a montážních rizik

Pojištění majetku

Ať je vaše stavba bez starostí

Pojištění stavebních a montážních rizik poskytuje ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla. 

Potřebuji pojistit

Více informací

detail

Pojištění stavebních a montážních rizik

Tento typ pojištění kryje rizika, která vznikají z poškození nebo zničení staveb a konstrukcí budovaného díla, montovaných strojů nebo technologických celků, montážních a stavebních strojů a zařízení staveniště. Pojištění je určené všem, kteří se podílí na stavbě nebo montáži díla, včetně investora.

Rozsah pojištění

 • základní živelní rizika (požár, výbuch, přímý úder blesku, zřícení letadla)
 • záplava, povodeň, vichřice, krupobití, lavina, tíha sněhu
 • pád pojištěné věc, náraz
 • pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • neodborné zacházení, nesprávná obsluha, úmyslné poškození, nešikovnost, nedbalost
 • voda vytékající z vodovodního zařízení

Co je dobré vědět

Pro stanovení pojistné částky je rozhodující pojistná hodnota. Pojistnou hodnotou pro budované dílo je jeho hodnota po dokončení. Započítává se do ní i hodnota materiálu, mzdové a transportní náklady, clo, montážní výlohy. V případě zařízení staveniště a stavební stroje je důležitá nová hodnota pojištěných věcí. Jedná se tedy o částku, kterou je třeba vynaložit na znovuzřízení pojištěných věci.

Důležité je mít na paměti škody, na které se pojištění nevztahuje. Patří mezi ně újmy způsobené válečnými událostmi, úmyslným jednání pojistníka nebo jeho zástupce, zastavení nebo přerušení činnosti, chybného návrhu či konstrukce, vady, kterou měla pojištěná věc již v době uzavření pojištění.

Je možné sjednat pojištění na riziko vzniklé z odpovědnosti za škodu vzniklé jiné osobě v souvislosti se stavebně montážními pracemi. Platí to v případě, že se jedná o újmy vzniklé jako následek tělesného zranění či nemoci, způsobených nehodami a ztráty nebo škody na majetku třetích osob. U nároku na náhradu škody má pojištěný nárok na úhradu veškerých nákladů a výloh právního sporu.

pojistěte sebe i své blízké

Pojištění se jednoduše vyplatí

Domluvit konzultaci zdarma

prožili a napsali

Doporučují nás

 • medallion

  Jaroslav N. | Pardubice

  Naši spolupráci jsme navázali zhruba před 10 roky, při pojištění naší flotily aut. CIA nám nabídli skvělou cenu a hlavně to nastavili tak, jak to vyhovovalo nám, ne pojišťovně. Když jsme řešili pojištění budov a finance na další investice, vždycky jsme našli společnou cestu. V Czech Insurance máme silného partnera - ve vedení společnosti oceňujeme, že stačí napsat a dostaneme nejvýhodnější nabídky od různých subjektů, ze kterých si vybereme.

  jednatel firmy

 • medallion

  Vítek S. | Praha

  Po špatných zkušenostech různých rádoby rádců, kteří chtěli akorát z rozpočtu vytáhnout peníze, je spolupráce s Czech Insurance příjemnou změnou. Co se domluví, to platí. Při získávání financování velké městské investice získali pro město naprosto nejlepší podmínky.

  městský zastupitel

 • medallion

  Radim D. | Praha

  Potřeboval jsem si zajistit pojištění firmy, kterou nově rozjíždím. Nemám přitom čas trávit hodiny nad jednotlivými nabídkami, nehledě na to, že tomu úplně nerozumím. V Czech Insurance Agency mi vysvětlili vše potřebné a doporučili mi konkrétní pojištění, která by pro mě mohla být užitečná. Jsem rád, že jsem se svěřil do rukou odborníků a mám tak o starost méně.

  podnikatel

 • medallion

  Alena K. | Brno

  Hodně sportuji a cestuji. Z toho důvodu musím mít vyřízené kvalitní cestovní pojištění. Už několikrát jsem se totiž dostala do nepříjemných situací, díky čemuž jsem si vyzkoušela, že brát pojištění na lehkou váhu se nevyplácí. Tímto bych chtěla poděkovat zaměstnancům Czech Insurance Agency, kteří vyšli vstříc mým rozsáhlým požadavkům a doporučili mi pojištění, které reflektuje mé potřeby. A že jich není málo :) Děkuji!

  horolezkyně

 • medallion

  Adam H. | Trutnov

  Moji klienti se mě často ptají na pojištění nemovitostí, ačkoliv se nejedná o můj obor. Jsem rád, že jsem narazil na Czech Insurance Agency, kterou jim nyní doporučuji. Za sebe musím říct, že se jedná o odborníky na svém místě. Otestoval jsem to na vlastní kůži v momentě, kdy já sám jsem musel řešit problémy s vytopením sousedů. Tehdy mi ohromně pomohli. Za ně bych dal i ruku do ohně.

  architekt

 • medallion
 • medallion
 • medallion
 • medallion
 • medallion
 • medallion
 • medallion