Nový směr vašeho pojištění

Nabídka služeb …

Czech Insurance Agency

Společnost CZECH INSURANCE AGENCY s. r. o. vznikla v roce 2000 a orientuje se na profesionální služby v oblasti pojišťovnictví v plném rozsahu, který dnešní pojistný trh nabízí. Abychom našim klientům byli schopni vytvořit optimální portfolio, spolupracuje naše společnost s renomovanými pojišťovnami, které působí na českém trhu.
Více informací …

Rozsah pojistných činností

  • Majetkové pojištění
    Požár, výbuch, úder blesku, náraz letadla, zřícení letadla.
    Více …
  • Havarijní pojištění
    Havárie vozidla způsobená pojištěným na vlastním voze.
    Více …

Více informací …

Pojišťovny Wüstenrot k 30.6.2016 zanikají. Všechny smlouvy přecházejí na Allianz

Pojišťovací část finanční skupiny Wüstenrot v České republice zaniká. Ke dni 30.6.2016 fúzuje s Allianz pojišťovnou, která byla již od ledna majitelem jejích akcií. Všechny smlouvy klientů Wüstenrot pojišťovny a Wüstenrot, životní pojišťovny, zůstávají platné a v nezměněné podobě přecházejí na Allianz.

 

Více informací …